biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

nhiệt liệt chào đón đến thăm chúng tôi


Let's Get In Touch

 • Headquarter

  Tel: +86-20-89555069
  Fax: +86-20-89555096
  E-mail: sale@xinlongok.com
 • wholesale store in Gitc

  Tel: +86-20-89264578
  Fax: +86-20-89264579
  E-mail: kf@xinlongok.com
 • Shiye wholesale store

  Tel: +86-20-34155839
  Cell: +86-13535406333
  E-mail:kf2@xinlongok.com
 • shiye knitting

  Tel: +86-575-85383833
  Fax: +86-575-85383933
  E-mail: kf3@xinlongok.com

HEADQUARTER

No.6, Block 11, ChangWang Textile Market, RuiKang Road, HaiZhu District, Guangzhou, China
Tel: +86-20-89555069 | Fax: +86-20-89555096
E-mail: sale@xinlongok.com

WHOLESALE STORE IN GITC

Block A, 1st Floor booth A1088-A1090, Guangzhou International Textile & Accessory City, Guangzhou, China
Tel: +86-20-89264578
Fax: +86-20-89264579

SHIYE WHOLESALE STORE

Block B, 2nd east street 35B , Guangzhou International Textile & Accessory City,Guangzhou, China
Tel/Fax: +86-20-34155839 E-mail: kf2@xinlongok.com

SHIYE KNITTING

#101-102, Block F, JinLong Industrial district, ShaoXin, China
Tel/Fax: +86-20-85383833
E-mail: kf3@xinlongok.com
Copyright ©2006 - 2013. XinLong Textile